SITE - HEAD BANNER
SuperKoopjes.be
Eigenaar
SuperKoopjes (0)
Belgïe, WEST-VLAANDEREN
Lid sinds
21.08.2016

SuperKoopjes.be

bestel hier uw commerciële advertenties voor SuperKoopjes.be

  1. 1) een banner voor uw handelszaak of dienstverlening
  2. 2) een banner voor uw evenement

formaat van uw banner : 1000 x 96 pixels

bestel + betaal + laad uw banner op

maximum binnen de 3 werkdagen na de ontvangst van uw bestelling en betaling zetten wij uw banner online

.

NEDERLANDS (DUTCH)

ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemeen opzet van SuperKoopjes.be

Deze website is opgezet voor een prettige en nuttige internetervaring, maar zoals met elke aankoop of verkooptransactie die je in het leven uitvoert, zijn de normale regels van voorzichtigheid en voorzorg aangeraden. Neem dus de tijd om ook de algemene voorwaarden van SuperKoopjes.be even te lezen en te begrijpen. Indien u aanbiedingen, winkels of praktijken op deze website vaststelt die een inbreuk vormen op deze algemene voorwaarden, gelieve ons daarvan dan ook te verwittigen a.u.b. : info@SuperKoopjes.be

Recht om te schorsen en te beëindigen

Door zich als gebruiker van SuperKoopjes.be te registreren

stemt u er nadrukkelijk mee in dat -ook in uw belang- de beheerder van deze website onmiddellijk en zo nodig zelfs zonder voorafgaandelijke verwittiging een aanbieding, een advertentie, een product, een veiling, een reactie, uw account en/of uw winkel kan schorsen en/of definitief annuleren en dit onder geen beding recht heeft om betaalde commissies, kosten en vergoedingen terug te vorderen van SuperKoopjes.be of nog verschuldigde bedragen te annuleren, indien uw aanbieding, advertentie, product, veiling, reactie, account en/of uw winkel volgens SuperKoopjes.be

(a) een inbreuk vorm op de algemene voorwaarden van SuperKoopjes.be;

(b) en/of bij herhaling een gebruikersvoorwaarde van SuperKoopjes.be geschonden heeft;

(c) en/of u een ongeoorloofde of verdachte aanbieding, advertentie, product, veiling, reactie, account en/of winkel online gezet heeft;

(d) en/of wij de overtuiging hebben dat u als bieder niet volgens de regels van het spel speelt (bvb. achteraf niet of nooit betaald);

(e) de inhoud of vorm van uw aanbieding, advertentie, product, veiling, reactie, account en/of winkel geen rekening houdt met het feit dat SuperKoopjes.be ook frequent bezocht wordt door kinderen en jongeren;

(f) de inhoud of vorm van uw aanbieding, advertentie, product, veiling, reactie, account en/of winkel een inbreuk vormt of onvoldoende rekening houdt met wetgeving (en/of maatschappelijke normen) inzake respect voor anderen (niet beperkend, geven wij hier als voorbeeld : racisme, seksisme, enz....);

(g) achterstallige betalingen van eender welke aard ten aanzien van SuperKoopjes.be.

Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van de gebruiker

De gebruiker is op elk ogenblik één en ondeelbaar verantwoordelijk en aansprakelijk voor elke actie die hij of zij op SuperKoopjes.be verricht. De gebruiker moet er zich van vergewissen dat zijn of haar deelname aan het verkopen, kopen, veilen van de producten geen enkele inbreuk vormt op geldende wetten, reguleringen, algemene gebruiken en/of fairplay-regels. Voor alle duidelijkheid: de gebruiker dient er zich dus telkens degelijk en voldoende van te vergewissen (zowel bij aan- als verkoop) dat hij of zij geen inbreuk pleegt op eender welke wet; regulering, algemeen gebruik of fair-play regel, Het is ook ten strengste verboden om via SuperKoopjes.be of gerelateerde diensten eender welk product, reactie of boodschap door te geven dat onwettelijk, beledigend, vulgair, obsceen, gestolen, gesmokkeld, nagemaakt is of dat op eender welke andere wijze is verwerpelijk en/of strafbaar is.

Lidmaatschap / gebruiker worden

De website kan als gast door elke persoon van eender welke leeftijd bezocht worden. Doch om lid te worden en dus als gebruiker voor eigen aankoop en/of verkoop aanvaard te worden, moet je minstens 14 jaar zijn. Minderjarigen in de leeftijd 14 tot 18 jaar, dienen met hun ouders nadrukkelijk af te spreken wat, voor welk bedrag en onder welke voorwaarden zij iets mogen verkopen en/of kopen. Als de beheerder (info@SuperKoopjes.be) in kennis heeft of in kennis wordt gesteld van op inbreuken op de leeftijdsgrens bij registratie als gebruiker van SuperKoopjes.be, zal hij de account en aanbiedingen zo snel als mogelijk achtereenvolgens schorsen en definitief verwijderen. Als onderdeel van het gratis lidmaatschap van SuperKoopjes.be aanvaardt de gebruiker bij registratie nadrukkelijk dat SuperKoopjes.be maximaal 15 keer per jaar een nieuwsbrief over de site zelf of een publicitaire boodschap over de site zelf stuurt via e-mail (een dergelijke nieuwsbrief of publicitaire boodschap via mail, bevat tevens een opt-out mogelijkheid die de gebruiker de mogelijkheid geeft af te zien van de verdere ontvangst van dergelijke nieuwsbrieven of publicitaire boodschappen over de site zelf.

Algemene bepalingen

SuperKoopjes.be is enkel het technisch platform, waarop kopers en verkopers mekaar ontmoeten en eventueel tot een onderlinge overeenkomst komen, via directe verkoop, een bod of een veiling. SuperKoopjes.be is niet betrokken, niet verantwoordelijk en niet aansprakelijk voor de feitelijke transactie tussen de koper en de verkoper. Bijgevolg heeft SuperKoopjes.be ook geen controle over de kwaliteit, veiligheid of wettelijkheid van de aangeboden producten en/of diensten in aanbiedingen en advertenties, of over de accuraatheid van de aanbieding en/of advertentie, de rechtspositie en de bekwaamheid van koper of verkoper om aankopen of verkopen te verrichten. Wij kunnen niet en zullen niet controleren of individuele kopers en/of individuele verkopers hun overeenkomsten nakomen. SuperKoopjes.be zal derhalve op geen enkele wijze verantwoordelijk en/of aansprakelijk zijn voor eender welk product, veilng, winkel, advertentie of aan- en verkoop op www.SuperKoopjes.be, ook niet voor eender welke schade tijdens transport of tijdens ingangscontrole bij de ontvanger, ook niet voor misverstanden tussen koper en verkoper, evenmin voor eventuele tekortkomingen in het product, de advertentie, de aanbieding, de veiling of de winkel zoals behandeld tussen koper en verkoper. Superkoopjes.be zal evenmin verantwoordelijk of aansprakelijk zijn voor eventuele kosten (van eender welke aard, en noch direct of indirect ontstaan) of verliezen (van eerder welke aard, en noch direct of indirect ontstaan) die daarmee gepaard zijn gegaan.

SuperKoopjes.be draagt of aanvaardt dus evenmin geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud of vorm van de aanbiedingen, producten, advertenties, reacties en/of winkels, noch voor kopers noch voor verkopers.

Mocht u evenwel misbruiken of het slachtoffer worden van een frauduleuze handeling, dan moedigen wij u ten sterkste aan om ons dit te melden (info@SuperKoopjes.be), en SuperKoopjes.be zal u in zo'n geval zoveel als mogelijk proberen te helpen met de middelen en mogelijkheden die ons ter beschikking staan.

Betwistingen

In geval van gebeurlijke betwisting (die niet in der minne kon worden opgelost) tussen een gebruiker of adverteerder van SuperKoopjes.be enerzijds en SuperKoopjes.be anderzijds, zijn enkel de Belgische wetten van toepassing en enkel de Belgische rechtbank van Ieper bevoegd.

SOCIAAL